Hindi ko alam. Ang dami kong iniisip. Maraming gumulo sa isipan ko. Hindi ko masabi. Hindi ko masulat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin!

 • galit ako sa sarili ko
 • galit ako kung bakit ganito ako
 • galit ako kung bakit minsan nag-iiba ang takbo ng isip ko
 • galit ako dahil moody ako
 • galit ako sa mall na maraming tao
 • galit ako sa mga taong nasa paligid ko
 • galit ako sa masikip
 • galit ako sa maingay
 • galit ako sa mayayaman
 • galit ako sa mahihirap
 • galit ako sa pera
 • galit ako kay ninoy sa 500
 • galit ako dahil hindi ko mabili ang gusto kung bilhin
 • galit ako dahil maraming tao ang nakakabili sa bagay na gusto
 • galit ako sa mga bagong cellphone
 • galit ako sa sigarilyo dahil di ko makalimutan
 • galit ako sa paaralan
 • galit ako dahil kailangan ko pang mag-aral
 • galit ako dahil kailangan kong mag-aral
 • galit ako dahil malapit na ang pasko
 • galit ako dahil wala akong maibigay sa pamilya ko sa pasko
 • galit ako dahil wala na ang mga kaibigan ko sa trabaho
 • galit ako sa trabaho ko
 • galit ako kasi kailangan kong pumasok ng ala una ng madaling araw
 • galit ako sa kompanyang pinapasukan ko
 • galit ako sa boss ko sa trabaho
 • galit ako sa mga kano na kinakausap ko araw-araw
 • galit ako sa mundo
 • galit ako sa taong galit sa akin
 • galit ako sa sarili ko
 • galit ako, galit ako, galit ako

GAAAAAAAALLLLLLIIIIIIIITTTTTT AKOO!!

Advertisements